Reklamationsrätt

NettoMedical lämnar i enlighet med köplagen garanti som omfattar fabriks- och materialfel som konstateras vid normal användning av varan. Reklamationsrätten täcker inte fel, skador eller slitage som direkt eller indirekt uppstått som en följd av felaktig användning, bristande underhåll, våld eller icke godkända ingrepp. Reklamation med anledning av fel och brister som bör upptäckas vid sedvanlig undersökning av varan ska meddelas Netmedical inom rimlig tid. Varan kan därefter returneras för reparation, byte eller, efter överenskommelse, eventuell återbetalning. I samband med reklamationsärenden ansvarar Netmedical för returneringskostnader i rimlig utsträckning.

Reklamation och returnering av varor

Vid eventuella fel, brister eller uteblivna leveranser, vänligen kontakta:

NettoMedical
Lille Lyngbyvej 8C
3320 Skævinge
Danmark

tfn.: +46 (0)840838222
E-post: info@nettomedical.se

Returnerade varor ska skickas till

NettoMedical
Lille Lyngbyvej 8C
3320 Skævinge
Danmark


 – observera att vi inte tar emot paket som skickas mot postförskott. Returnering kan även göras genom att vägra mottagande eller genom att lämna varan personligen hos oss. Det är inget krav, men ärendet kan hanteras snabbare om paketet levereras tillsammans med tillfredsställande uppgifter, exempelvis kopia av orderbekräftelsen, clearingnummer och kontonummer för det bankkonto dit återbetalning kan göras, kopia av eventuell föregående korrespondens o.s.v.

Återbetalning

I händelse av överenskomna rabatter, returnerade varor eller förskottsbetalda varor som avbeställts innan avsändning, ska köpesumman helt eller delvis återbetalas till kunden. Återbetalning sker normalt alltid genom banköverföring, och Nettomedical behöver därför uppgifter om clearingnummer och kontonummer för ditt bankkonto. Dessa uppgifter är inte känsliga och kan utan vidare meddelas via e-post eller andra traditionella kommunikationssätt.

NettoMedical kan inte hållas ansvarig för kanyler och sprutar som stoppas av tullen