Medical{{amount}}
Medicinska produkter, diagnostisk utrustning och mycket mer för medicinsk praxis och sjukhus. Omfattar även försäljning till privatpersoner