kanylbehållare{{amount}}
kanylbehållare / avfallsbehållare för nålar i olika storlekar