Injektion/infusion

Hos Nettomedical finns ett stort utbud av injenktionssprutor, injektionskompresser och engångskanyler. Injenktionssprutorna finns att beställa både enskilt och i storpack och kommer i flera olika storlekar. Med hjälp av den tydliga skalan läser du enkelt av mängden vätska i sprutan. Kanylerna går även dom att beställa enskilt förpackade eller i storpack. Engångskanylerna är färgkodade efter det internationella systemet och gör din användning enkel och säker.{{amount}}

Hos Nettomedical finner du även alla möjliga tillbehör till injektion eller infusion och vi har bland annat kanylbehållare i flera olika storlekar. Kanylbehållarna är tillverkade i miljövänlig polypropylen och sätter både människors och miljöns säkerhet i fråmsta rummet. Våra injektionssprutor, engångskanyler och tillbehör håller hög kvalitet och säkerhet. Hos Nettomedical har vi produkter som lämpar sig till medicinsk praxis, sjukhus och även till privat bruk.