Injektion/infusion

Hos Nettomedical finns ett stort utbud av injenktionssprutor, injektionskompresser och engångskanyler. Injenktionssprutorna finns att beställa både enskilt och i storpack och kommer i flera olika storlekar. Med hjälp av den tydliga skalan läser du enkelt av mängden vätska i sprutan. Kanylerna går även dom att beställa enskilt förpackade eller i storpack. Engångskanylerna är färgkodade efter det internationella systemet och gör din användning enkel och säker.


Hos Nettomedical finner du även alla möjliga tillbehör till injektion eller infusion och vi har bland annat kanylbehållare i flera olika storlekar. Kanylbehållarna är tillverkade i miljövänlig polypropylen och sätter både människors och miljöns säkerhet i fråmsta rummet. Våra injektionssprutor, engångskanyler och tillbehör håller hög kvalitet och säkerhet. Hos Nettomedical har vi produkter som lämpar sig till medicinsk praxis, sjukhus och även till privat bruk.