Urinflaska och engångsurinflaska{{amount}}
Urinflaska, urinflaskhållare och engångsurinflaska till män och kvinnor för flergångs- och engångsanvändning.